Partnerji

 • Yves Rocher foundation

  Fundacija Yves Rocher

  Fundacijo Yves Rocher- Institut de France je bila ustanovljena na pobudo Jacques Rocher, sina Yvesa Rochera, ,ki je ustvaril Botanično Lepoto. Fundacija Yves Rocher pomaga neposredno lokalno in globalno pri ohranjanju okolja, na osnovi na solidarnosti in izobraževalne dejavnosti v več kot 50 državah. Fundacijo Yves Rocher so ustanovili leta 1991, od 2001 je pod pokroviteljstvom Institut de France. Deluje za "bolj zelen svet" prek 2 vodilnih dejavnosti: "Women of the Earth" Awards in Program "Rastlina za Planet".

 • GEF

  GEF

  GEF - Globalni sklad za okolje - je glavni vir javnega financiranja za projekte na področju izboljšanje stanja okolja planeta. V obliki donacij je GEF doslej razdelil do 9 milijard dolarjev iz svojega osnovnega kapitala. Poleg tega je sklad zbral več kot 40 milijard dolarjev za sofinanciranje več kot 2.700 projektov v več kot 165 državah. Poleg tega je IMFpripravil proračun za 250 milijard dolarjev in sofinanciranje v višini 750 milijonov dolarjev za podporo SFM/REDD +.

 • FCPF

  FCPF

  Partnerski sklad za ogljik v gozdovih (FCPF) je svetovni partner REDD+. FCPF pomaga državam s tropskimi in subtropskimi gozdovi pri razvoju sistemov in smernic za REDD + in jih plačuje glede na to, kakšni so njihovi rezultati zmanjševanja emisij. FCPF dopolnjuje UNFCCC pogajanja o REDD +, ker lahko demonstrira, kako se REDD + lahko uporabi na državni ravni.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich je največje zasebno podjetje na področju industrije parfumov in arom. Podjetje je nastalo v Ženevi v Švici leta 1895 in se lahko ponaša z dolgim seznamom klasičnih finih parfumov in arom. Njegova strast za okus in za dišave je ključ za njegov uspeh. Znano je po svoji ustvarjalnosti, sposobnosti za inovacije in izjemnem občutku za tržne trende. Vsako leto vloži približno 10% prihodkov v raziskave, kar odraža voljo podjetja, da razume, da deli in sublimira najboljše, kar narava lahko ponudi.

  UNEP

 • UNEP

  UNEP je bil ustanovljen leta 1972. Je najvišji organ za okolje v sistemu Združenih narodov. Program deluje kot katalizator. Podpira, svetuje, olajšuje in spodbuja smiselno uporabo in trajnostni razvoj okolja po celem svetu. V ta namen UNEP sodeluje s številnimi partnerji, vključno z organi Združenih narodov, mednarodnimi organizacijami, nacionalnimi vladami, nevladnimi organizacijami, zasebnim sektorjem in civilno družbo.

stiki

Če želite stopiti v stik s Fundacijo GoodPlanet, pošljite e-pošto na : forets@goodplanet.org

Lahko nam tudi pišite na naslednji naslov:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

 

 

Obchodné podmienky

 

Oznam o vlastníckych právach

Webová stránka www.desforetsetdeshommes.org a jej obsah sú výlučným vlastníctvom organizácie GoodPlanet. Akékoľvek použitie, vrátane úplného alebo čiastočného prevodu obsahu tejto webovej stránky (texty a fotografie), je prísne zakázané bez predošlého písomného povolenia. Informácie sa nijakým spôsobom nedajú meniť ani vylepšovať. Napriek všetkým snahám zo strany GoodPlanet o zabezpečenie presnosti stránky www.desforetsetdeshommes.org nemôže niesť organizácia GoodPlanet zodpovednosť za publikované informácie. GoodPlanet nemôže zaručiť kvalitu a použitie stránky na špecifický účel, ani to, že stránka nebude obsahovať žiadne chyby.

Ak chcete získať povolenie na použitie obsahu stránky, kontaktujte komunikačné stredisko (communication@goodplanet.org). Povolenie bude udelené v prípade, ak je jeho účel v súlade s cieľmi organizácie.

Implementácia hypertextových odkazov na stránky alebo publikované dokumenty z webovej stránky www.desforetsetdeshommes.org je oprávnená vtedy, ak je zaručené, že odkazy budú viesť späť k pôvodu dokumentu.

Používatelia sú zodpovední za použitie týchto informácií v súlade s platnými predpismi (Zákon č. 78-17 o informačných technológiách a občianskych slobodách zo dňa 6. januára 1978).

Francúzsky Zákono informačných technológiách a občianskych slobodách

Rozhodnutie č. 2006-130 zo dňa 5. 9. 2006 oslobodzuje neziskové organizácie pracujúce podľa zákona od aplikovania zákona, ktorý vstúpil do platnosti 1. júla 1901, týkajúceho sa deklarácie výplat spojených so správou členských darcov. Preto sa použitie osobných údajov netýka deklarácie CNIL (Francúzska národná komisia pre ochranu údajov a slobody). Oslobodenie spod aplikovania zákona uvádza, že sa musia zaznamenávať iba údaje vzťahujúce sa na identitu, bankovú identitu, organizačné pripojenia – s výnimkou citlivých údajov, ako je rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské názory, účasť/neúčasť v odboroch, zdravotný stav alebo sexuálna aktivita, priestupky, trestná činnosť alebo právne konanie. Tieto údaje sa nesmú uchovávať po rezignácii alebo vylúčení člena (pokiaľ osoba nepožiada o opak) a pre darcov na dlhšie ako dve nerealizované žiadosti.

Všetky informácie, ktoré používateľ organizácii GoodPlanet poskytne, slúžia výlučne na jej vlastné použitie a bude sa s nimi zaobchádzať ako s dôvernými. Nebudú postúpené žiadnej tretej strane. V súlade s článkom 34 Zákona o ochrane údajov a slobodách č.78-17 zo dňa 6. januára 1978 majú používatelia právo na prístup, modifikáciu, opravu a utajenie potenciálnych údajov, o ktoré majú obavy, prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris.

GoodPlanet

Hlavný úrad - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Číslo publikácie oficiálneho časopisu: 2005033

Potvrdenie z Policajnej prefektúry č. 05/2802, súbor 00171796

 

 

Kdo smo mi?  

GoodPlanetje bila ustanovil leta 2005 Yann Arthus-Bertrand z namenom osveščati javnost o vprašanjih okolja in njegove zaščite. Junija 2009 so ji uradno priznali status neprofitne organizacije . To priznanje je pomeni zaupnico za Fundacijo in jim omogoča, da sprejema dolgoročne ukrepe.

Fundacija GoodPlanet spodbujanačin življenja, ki Zemljo in njene prebivalce spoštuje. Spodbuja vsakega, da ukrepa in mu za to nudi realistične predloge. Opira se na vrsto programov, ki jih ohranja v razvoju in krepi, da bi "dvignili okoljsko ozaveščenost".

Njeno univerzalno sporočilo poziva vse, da razmišljajo o evoluciji planeta, o tem, kaj se bo zgodilo z njenimi prebivalci, in da se ji pridružijo.

www.goodplanet.org

To spletno stran je ustvarila Fundacija GoodPlanet z namenom, da dvigne ozaveščenost javnosti in da obiskovalce na dnevni osnovi izobražuje o okolju.

To spletno stran, vsa besedila na njej in fotografije je pripravila ekipa: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin in Bérénice Tardieu. Oudin in Bérénice Tardieu.

Radi bi se zahvalili ekipiPublicis Net za oblikovanje in vzpostavitev spletišča.

 

Menu

Aktivnosti za gozd

Kaj lahko storite za gozdove? Po vsem svetu je veliko je nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri zaščiti gozdov. Ponujajo konkretne rešitve z različnimi pobudami, zelenimi nasveti in akcijami, v katere se lahko posameznik vključi.

> Naš izbor pobud

 • Zaščita kljunorožcev | Fondacija Hornbill Research - Pilai Poonswad

  Zaradi več

  Pilai Poonswad, 64, je uspelo spremeniti divje lovce in nezakonite drvarje v varuhe narave, za zaščito kljunonoscev. To redko tropsko ptico lovijo zaradi mesa in njene čelade.

  Zapri

 • Holistični program za ohranitev gozdov na Madagaskarju | WWF - GoodPlanet

  Zaradi več

  Holistični programa za ohranitev gozdov na Madagaskarju / Namen tega projekta je test strategij, katerih namen je zmanjšanje emisij CO2, do katerih prihaja zaradi krčenja in degradacije gozdov. Dejavnosti, ki bodo do leta 2010 skušale zmanjšati stopnjo izumiranja gozdov in obnoviti nekatere od poškodovanih gozdov. Cilj projekta je tudi izboljšanje življenjskih razmer lokalnega prebivalstva s tem, tako da se jim zaupa neposredno odgovornost za upravljanje gozdov in naravnih virov — tako znotraj kot zunaj zavarovanih območij — s tem, da se spodbuja in razvija trajnostne kmetijske postopke in ustvarja dodatek dohodek za ljudi.

  Partner: ta projekt WWF v celoti financira Air France.

  Zapri

 • Naravno pogozdovanje | Tchendukua

  Zaradi več

  Tchendukua kupuje zemljo v Sierra Nevadi in ga vrača Indijancem Kogi, da se lahko vrnejo v kraje svojih prednikov in ohranijo gozdove.

  Zapri

 • Od FSC certificiran nasad tikovine | Floresteca - FSC

  Zaradi več

  Nakup trajnostno gojene tikovine. Floresteca, največji zasebni nasad tikovine na svetu, je dobila priznanje FSC (Forest Stewardship Council) za trajnostno gospodarjenje. Kmetija se nahaja v pokrajini Mato Grosso v Braziliji in je rezultat sodelovanja med nizozemskim podjetjem in več brazilskimi družbami.

  Zapri

 

Azija

Afrika

 • Gabon

  Zaščita gozda v Gabonu | Brainforest - Marc Ona

  Zaradi več

  Marc Ona Essangui, ki je leta 2009 dobil nagrado za okolje Goldman Okoljske za svoj boj, da se ohrani narodni park Ivindo narodnega v Gabonu, se je pogovarjal z GoodPlanet Info o dejavnostih njegovega združenja (Brainforest) in še posebej o tem, kakšno vlogo je zdrućenje igralo v aferi Belinga. To ime se nanaša na projekt rudarske industrije, da zgradi rudnik, železnico, cesto in globokovodno pristanišče globoko vodo v jedru narodnega parka Ivindo v severovzhodnem Gabonu, v bližini slapov Kongou, ki spadajo med najlepša v Afriki.

  Zapri

 • Tanzanija

  Trajnostno upravljanje gozdov | Pobuda za ohranitev in razvoj Mpingo

  Zaradi več

  MCDIje pomagala gozdnim skupnostim v Tanzaniji pridobiti FSC certifikate za njihove gozdove intrajnostno upravljati z njimi. Med drugim gre za trajnostno skrb za lokalno drevo vrste Dalbergia, ki je na zahodu zelo iskanov za izdelavo glasbenih instrumentov.

  Zapri

  Vdihnimo novo življenje vebenovino | Sebastian Chuwa - afriški projekt za ohranitev črnih dreves

  Zaradi več

  Oživljanje stare vrste drevesa / V Tanzaniji je Sebastian Chuwa posvetil svoje življenje drevesu M'pingo, iz katerega se prideluje ebenovina in ki ga je lokalno prebivalstvo 20 let dolgo v velikem obsegu posekavalo. Včasih ga je bilo najti na pretek v suhi savani po vsej Afriki, danes pa je teh dreves manj kot 3 milijone. Večina jih je v Tanzaniji in Mozambiku. Zahvaliti se je treba projektu Sebastian Chuwa, da je dandanes več kot milijon dreves ponovno posajenih, poleg tega je prepričal obrtnike na licu mesta, da posadijo več dreves, kot pa jih posekajo. Samo v letu 2004 je bilo posajenih 30 000 dreves. To je velik uspeh, saj se letno za komercialne namene poseka okoli 20.000 M'pingo dreves, drevo pa potrebuje od 70 do 100 let, da zraste.

  Zapri

 • Senegal

  Izdelava "zelenega oglja " v Senegalu | Pronatura

  Zaradi več

  "Zeleno oglje" v Senegalu / Za proizvodnjo zelenega oglja iz kmetijskih ostankov ali iz obnovljive biomase po postopku znanem kot piroliza. To domače gorivo zavira porast v krčenju gozdov in emisijah CO2. Ta projekt predvideva, da se se bo z njim preprečilo emisije približno 5000 ton CO2.

  Zapri

  Ponovno zasajanje mangrove | Oceanium - Haïdar El Ali

  Zaradi več

  Leta 2009 je Haidar El Aliju uspelo zbrati 80.000 prostovoljcev, da so znova posadili 36.000.000 mladih poganjkov mangrove. Leta 2010 je načrtoval ponovno posaditi 100 milijonov. Ustvaril je tudi 7000 ha zavarovanega morskega območjas tem, da je zaprl 18 km dolgo vejo bolong Bamboung.

  Zapri

 • Kenija

  Zeleni pas | Wangari Mathaai

  Zaradi več

  Drevesa proti puščavi / Borba s posledicami opuščavljenja, izvedli so več projektov za zeleni pas - plantaž dreves - po svetu. Leta 1972 je v Keniji Wangari Maathai začela «Gibanje za zeleni pas" za boj proti negativnim vplivom suš in velikim nasadom, namenjenim za izvoz, kot so kava in čaj. V okoli dvajsetih letih so v Keniji, zahvaljujoč se zanesljivemu omrežju, posadili več kot 20 milijonov dreves in tako zadržali širjenje puščave. Za to pobudi je Wangari Mathaai leta 2004 dobila Nobelovo nagrado za mir.

  Zapri

 • Madagaskar

  Holistični program za ohranitev gozdov na Madagaskarju | WWF - GoodPlanet

  Zaradi več

  Holistični programa za ohranitev gozdov na Madagaskarju / Namen tega projekta je test strategij, katerih namen je zmanjšanje emisij CO2, do katerih prihaja zaradi krčenja in degradacije gozdov. Dejavnosti, ki bodo do leta 2010 skušale zmanjšati stopnjo izumiranja gozdov in obnoviti nekatere od poškodovanih gozdov. Cilj projekta je tudi izboljšanje življenjskih razmer lokalnega prebivalstva s tem, tako da se jim zaupa neposredno odgovornost za upravljanje gozdov in naravnih virov — tako znotraj kot zunaj zavarovanih območij — s tem, da se spodbuja in razvija trajnostne kmetijske postopke in ustvarja dodatek dohodek za ljudi.

  Partner: ta projekt WWF v celoti financira Air France.

  Zapri

 • Eritreja

  Sajenje mangrove | Projekt Manzanar - Gordon Sato

  Zaradi več

  Gordon Sato zasadil več kot milijon mladik mangrove na bregu Rdečega morja, da reši problem revščine in lakote. To puščavsko področje so leta vojne opustošila.

  Zapri

Severna Amerika

 • Kanada

  Podvodno gozdarstvo | Triton Logging

  Zaradi več

  Podvodni drvar / Kanadsko podjetje Triton Logging Inc je razvila žago, ki lahko seka drevesa pod vodo do 300 globine metrov. Dejansko je več kot 300 milijonov dreves najti poplavljenih na dnu hidroelektričnih zajezitev. Les, ki se ga tako podira, dobi poseben certifikat. Zaradi njegove kakovosti se ga lahko uporablja tako za gradnjo kot tudi za pohištvo. Motor žage dela na rastlinsko olje in na sončno energijo.

  Zapri

  Sporazum med nevladnimi organizacijami in podjetji o varstvu borealnih gozdov | Nevladne organizacije in gozdarska podjetja

  Zaradi več

  V Kanadi je maja 2010 devet glavnih okoljevarstvenih skupin, med drugimi Greenpeace in Fundacija David Suzuki, podpisalo zgodovinski sporazum z 21 gozdnimi podjetji, ki so pristala na to, da nehajo s sečnjo na skoraj 29 milijonih hektarjev neokrnjenih borealnih gozdov.

  Zapri

 • Združene države Indonezija

  Dolg 30 milijonov dolarjev odpisan, da se zaščiti gozdove | Vlade

  Zaradi več

  Članek v časopisu Wall Street Journal 1. julija 2009 obvešča, da so se Združene države Amerike in Indonezija sporazumele za odpis dolga v višini 30 milijonov dolarjev . V zameno mora Indonezija zaščititi gozdove na Sumatri. Indonezija bo zato morala porabiti enak znesek v obliki subvencij za ohranjanje 13 ogroženih gozdnih predelov na Sumatri. Dodaten milijon dolarjev pomoči bo prispevala Conservation International, ameriška organizacija za varstvo narave. "To je velika spodbuda za prebivalstvo Sumatre in za živalstvo v naravi" je izjavil Jatna Supriatna, podpredsednik Conservation International za Indonezijo, "ki je izraz daljnovidne politike Združenih držav". Gre za največjo zameno za odpis dolga, ki ga je ameriška vlada doslej organizirala. Sumatra je otok, na katerem je veliko ogroženih vrst, kot so beli nosorog, orangutani in tigri, itd. S svojo visoko stopnjo krčenja gozdov je Indonezija na tretjem mestu na svetu, kar se emisij toplogrednih plinov tiče, za Združenimi državi in Kitajsko.

  Zapri

Južna Amerika

 • Kolumbija

  Naravno pogozdovanje | Tchendukua

  Zaradi več

  Tchendukua kupuje zemljo v Sierra Nevadi in ga vrača Indijancem Kogi, da se lahko vrnejo v kraje svojih prednikov in ohranijo gozdove.

  Zapri

 • Čile / Argentina

  Odkup zemljišč, da se jih spremeni v naravne rezervate | Trust za ohranjanje zemljišč - Douglas Tompkins

  Zaradi več

  Milijarder Douglas Tompkins, ki je ustvaril blagovni znamki Esprit in North Face, kupuje na tisoče hektarjev zemlje v Južni Ameriki, nato pa ta zemljišča spremeni v naravne rezervate. Trenutno je lastnik več kot 8000 km2 zemljišč.

  Zapri

 • Brazilija

  Od FSC certificiran nasad tikovine | Floresteca - FSC

  Zaradi več

  Nakup trajnostno gojene tikovine. Floresteca, največji zasebni nasad tikovine na svetu, je dobila priznanje FSC (Forest Stewardship Council) za trajnostno gospodarjenje. Kmetija se nahaja v pokrajini Mato Grosso v Braziliji in je rezultat sodelovanja med nizozemskim podjetjem in več brazilskimi družbami.

  Zapri

  Pogozdovanje atlantskega gozda | Instituto Terra

  Zaradi več

  Atlantski gozd, drugi največji gozd poleg Amazonije v Braziliji, se tudi pretirano izkorišča. V več kot dveh stoletjih, je izgubil večino svoje originalne prevleke. Projekt obnove gozdov in biotske raznovrstnosti so začeli na zemljišču, ki je bilo očiščeno za živinorejo. Trajalo je 10 let, da drevesa spet zrasla. V boju proti krčenju gozdov Brazilski raziskovalci iz Instituto Terra obnavljajo bio raznovrstnost s tem, da bodo v Atlantskem gozdu zasadili do milijon rastlin iz več kot 350 vrst. Različne vrste živali in rastlin so se vrnile v to novo zatočišče ...

  Zapri

 • Bolivija

  Sončni kuhalniki, da se omeji krčenje gozdov | Bolivia Inti-Sud Soleil

  Zaradi več

  Od leta 1999 je 4.000 družin in šol v Boliviji, Čilu in Peruju dobilo okolju prijazen sončni štedilnik. Združenje Roberta Chirona, Bolivia Inti, je sestavilo enostavno orodje : škatlo s plastjo stekla. . Koncentracija sončnih žarkov kuha hrano v štedilnik. Po ocenah so med letoma 2000 in 2007 ti štedilniki preprečili emisije v višini 12.000 ton CO2. Kakovost življenja prebivalcev se je tudi vidno izboljšala: manj je bolezni dihal, otrokom ni treba več zbirati lesa, več časa je za izobraževanje ...

  Zapri

 • Gvajana Brazilija

  Sporazum o varstvu gozdov med Gvajano in Norveško | Norveška in gvajanska vlada

  Zaradi več

  Sporazum med Gvajano in Norveško o varstvu gozdov - v ponedeljek, 16. novembra je Norveška podpisala sporazum z Gvajano, ki bo v zameno za to, da neha s podiranjem svojih dreves, do leta 2015 dobila 250 milijonov dolarjev. Za začetek bo Gvajana prejela 30 milijonov dolarjev. Prejela bo ostalo, če projekt uspe preprečiti krčenja gozdov, je pojasnil članek, objavljen 17. novembra na spletni strani Worldwatch Institute. Že leta dolgo skušajo gvajanske oblasti pridobiti sredstva za boj proti krčenju gozdov in s tem zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Denar, ki ga daje Norveška je, podoben mehanizmu REDD (Zmanjšanje emisij zaradi krčenja in degradacije gozdov v državah v razvoju), ki mora biti sprejet dogovor v Kopenhagnu. REDD urejuje plačila državam v razvoju za to, da ne izkoriščajo svojih gozdov.

  Zapri

Evropa

Oceanija

 • Tasmanija

  Krčenje gozdov na Tasmaniji: Gunns Ltd se odloči, da neha s sečnjo starorastnih gozdov | Gunns LTD

  Zaradi več

  Greg L’Estrange, novi predsednik uprave Gunns Limited, edega izmed industrijskih svetovnih velikanov, se je odločil, da bo njegovo podjetje po več desetletjih prenehalo s posekom avtohtonih gozdov na Tasmaniji. Za vse avstralske okoljevarstvene skupine, ki so se borile proti uničenju gozdov na Tasmaniji, je šlo odločitev, ki ji ni para: "sedaj imamo edinstveno priložnost, da rešim spor v zvezi z gozdovi na Tasmaniji ", se veselil Phill Pullinger, direktor ene od organizacij. Njegova NVO, Environment Tasmania, kot tudi dve drugi, Wilderness Society in Fundacija Australian Conservation, so začele pogovore s predstavniki lesne industrije o tem, kako naj se z gozdovi na Tasmaniji upravlja trajnostno. Spor, ki traja že deset let, je tako blizu rešitve. Eden izmed uporabljenih metod je požig z napalmom, da se avtohtone gozdove zamenja z industrijskimi nasadi evkaliptusa, ki hitro rastejo in katerih debla so primerna tudi za strojno obdelavo. V epizodi Vu du Ciel, Yann Arthus-Bertrand sreča Boba Browna, senatorja, zdravnika in okoljskega aktivista, ki se bori za zaščito gozdov na Tasmaniji že dvajset let. Oglejte si video : Tasmanija - razgozdovanje z napalmom http://www.goodplanet.info/Contenu/Depeche/Deforestation-en-Tasmanie-Gunns-Ltd-decide-de-se-retirer/%28theme%29/1410

  Zapri

 • Fidži

  Proizvodnja soli za ohranitev mangroveUNDP in drugi | UNDP and co

  Zaradi več

  Solni Ribniki na Fidžiju/ Tai Butani je edina preživela oseba v vasi Lomawai, ki še vedno proizvaja sol iz ribnikov v mangrovi, na tradicionalen način, ki je bil del vaškega življenja generacije dolgo. Vas Lomawai village na otoku Fidži, ki je znana zaradi tradicionalnega pridobivanja soli. Program UNDP za majhne projekte za okolje sofinancira projekt, ki ga je leta 1999 začel World Wildlife Fund. Ta projekt je omogočil Tai Butani, da daje učne ure in prenaša svoje znanje na žene iz okolice.

  Zapri

Svet

 • Svet

  Posadite drevo | UNEP

  Zaradi več

  Kampanja za milijardo dreves - Zelena rast / Rastlina za planet: kampanja za milijardo dreves, ki jo je sprožil program za okolje Združenih narodov, je svetovna pobuda za sajenje dreves. Ljudi, skupnosti, podjetja, industrijo, organizacije civilne družbe in vlade spodbuja spletu skleniti zaobljubo, da bodo posadili drevesa. Kampanjo močno spodbuja sajenje avtohtonih dreves in dreves, ki so primerna za lokalno okolje. Do konca leta 2009 je bilo v sklopu te kampanje posajenih več kot 7,4 milijard - daleč prek letnega cilja 7 milijard -, z udeleženci v 170 državah. S to uspešno akcijo, ki se nadaljevala tudi v letu 2010, je kampanja milijarda dreves bistveno prispevala k mednarodnem letu bio raznovrstnosti in pri ljudeh dvignila osveščenost o tem, kaj bio raznovrstnost pomeni za naše dobrobitje. Drevesa imajo ključno vlogo kot temeljne sestavine bio raznovrstnosti, ki je osnova življenja omrežij in sistemov, od katerih so odvisni naše zdravje, imetje, hrana, goriva in življenjsko pomembne storitve ekosistema. Zagotavljajo nam zrak za dihanje, pitno vodo, rodovitna tla in stabilno okolje. Milijarde dreves, posajenih s skupnimi prizadevanji udeležencev Kampanje Milijarda dreves iz vseh delov družbe, bodo po vsem planetu prispevale k biotski raznovrstnosti.