Partners

 • Yves Rocher foundation

  Nadácia Yves Rocher Foundation

  Nadácia Yves Rocher Foundation– Institut de Francevznikla na podnet Jacquesa Rochera,syna Yvesa Rochera, človeka, ktorý vytvoril rad Botanical Beauty.

  Nadácia Yves Rocher Foundation pomáha priamym miestnym a globálnym akciám v oblasti  ochrany životného prostredia, akciám na báze solidarity a vzdelávacím akciám vo viac ako 50 krajinách.

  Nadácia Yves Rocher Foundation vznikla v roku 1991 a v roku 2001 si zobrala pod patronát  Institut de France.Pracuje pre „zelenší svet“ prostredníctvom 2 hlavných akcií: ocenenia „Ženy zeme“ a programu „Rastlina pre planétu.

 • GEF

  GEF

  Organizácia Global Environment Facility je v súčasnosti hlavným zdrojom verejného financovania projektov na zlepšenie stavu životného prostredia planéty. Zo svojho akciového kapitálu poskytla vo forme grantov až 9 miliárd dolárov. Získala tiež viac ako 40 miliónov dolárov spolufinancovania pre viac ako 2 700 projektov vo viac ako 165 krajinách. Okrem toho MMF vyčlenil samostatný rozpočet vo výške 250 miliónov dolárov a spolufinancoval 750 miliónov dolárov na podporu SFM/REDD+.

 • FCPF

  FCPF

  Organizácia Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) je celosvetové partnerstvo programu REDD+. FCPF pomáha krajinám s tropickými a subtropickými lesmi pri rozvoji systémov a politík pre program REDD+ a platí im podľa ich výsledkov pri znižovaní emisií. FCPF doplňuje jednania UNFCCC o REDD+ demonštrovaním, ako sa dá program REDD+ využiť na úrovni jednotlivých krajín.

 • Firmenich

  Firmenich

  Firmenich je najväčšou súkromnou spoločnosťou v oblasti parfumérie a vôní. Vznikla v roku 1895 v švajčiarskej Ženeve a na konte má dlhý zoznam klasických kvalitných parfumov a vôní.  Kľúčom k jej úspechu je jej vášeň pre vkus a vône.Známa je pre svoju kreativitu, možnosti inovácie a vynikajúce chápanie trhových trendov. Spoločnosť každoročne investuje 10 % svojich výnosov do výskumu. To poukazuje na jej neustálu chuť rozumieť, zdieľať a meniť to najlepšie, čo príroda ponúka.

 • UNEP

  UNEP

  Program UNEP vznikol v roku 1972. Ide o najvyšší environmentálny orgán v systéme OSN.Program pôsobí ako katalyzátor. Podporuje, učí, uľahčuje a snaží sa propagovať rozumné využívanie a udržateľný rozvoj životného prostredia sveta. Aby to mohol robiť, spolupracuje program UNEP s mnohými partnermi, vrátane orgánov OSN, medzinárodných organizácií, národných vlád, mimovládnych organizácií, súkromného sektora a občianskej spoločnosti.

 

kontakt

Kontaktujte nadáciu GoodPlanet Foundation odoslaním e-mailu na : forets@goodplanet.org

Môžete nám aj napísať na nasledujúcu adresu:

 • Fondation GoodPlanet

  1 carrefour de Longchamp

  75116 PARIS

 

 

 

 

Obchodné podmienky

 

Oznam o vlastníckych právach

Webová stránka www.desforetsetdeshommes.org a jej obsah sú výlučným vlastníctvom organizácie GoodPlanet. Akékoľvek použitie, vrátane úplného alebo čiastočného prevodu obsahu tejto webovej stránky (texty a fotografie), je prísne zakázané bez predošlého písomného povolenia. Informácie sa nijakým spôsobom nedajú meniť ani vylepšovať. Napriek všetkým snahám zo strany GoodPlanet o zabezpečenie presnosti stránky www.desforetsetdeshommes.org nemôže niesť organizácia GoodPlanet zodpovednosť za publikované informácie. GoodPlanet nemôže zaručiť kvalitu a použitie stránky na špecifický účel, ani to, že stránka nebude obsahovať žiadne chyby.

Ak chcete získať povolenie na použitie obsahu stránky, kontaktujte komunikačné stredisko (communication@goodplanet.org). Povolenie bude udelené v prípade, ak je jeho účel v súlade s cieľmi organizácie.

Implementácia hypertextových odkazov na stránky alebo publikované dokumenty z webovej stránky www.desforetsetdeshommes.org je oprávnená vtedy, ak je zaručené, že odkazy budú viesť späť k pôvodu dokumentu.

Používatelia sú zodpovední za použitie týchto informácií v súlade s platnými predpismi (Zákon č. 78-17 o informačných technológiách a občianskych slobodách zo dňa 6. januára 1978).

Francúzsky Zákono informačných technológiách a občianskych slobodách

Rozhodnutie č. 2006-130 zo dňa 5. 9. 2006 oslobodzuje neziskové organizácie pracujúce podľa zákona od aplikovania zákona, ktorý vstúpil do platnosti 1. júla 1901, týkajúceho sa deklarácie výplat spojených so správou členských darcov. Preto sa použitie osobných údajov netýka deklarácie CNIL (Francúzska národná komisia pre ochranu údajov a slobody). Oslobodenie spod aplikovania zákona uvádza, že sa musia zaznamenávať iba údaje vzťahujúce sa na identitu, bankovú identitu, organizačné pripojenia – s výnimkou citlivých údajov, ako je rasový alebo etnický pôvod, politické, filozofické alebo náboženské názory, účasť/neúčasť v odboroch, zdravotný stav alebo sexuálna aktivita, priestupky, trestná činnosť alebo právne konanie. Tieto údaje sa nesmú uchovávať po rezignácii alebo vylúčení člena (pokiaľ osoba nepožiada o opak) a pre darcov na dlhšie ako dve nerealizované žiadosti.

Všetky informácie, ktoré používateľ organizácii GoodPlanet poskytne, slúžia výlučne na jej vlastné použitie a bude sa s nimi zaobchádzať ako s dôvernými. Nebudú postúpené žiadnej tretej strane. V súlade s článkom 34 Zákona o ochrane údajov a slobodách č.78-17 zo dňa 6. januára 1978 majú používatelia právo na prístup, modifikáciu, opravu a utajenie potenciálnych údajov, o ktoré majú obavy, prostredníctvom písomnej žiadosti na adresu:GoodPlanet, 1 Carrefour de Longchamp, Domaine de Longchamp, 75116 Paris.

GoodPlanet

Hlavný úrad - Domaine de Longchamp, 1 Carrefour de Longchamp 75116 PARIS

Číslo publikácie oficiálneho časopisu: 2005033

Potvrdenie z Policajnej prefektúry č. 05/2802, súbor 00171796

 

 

Kto sme?  

Nadáciu GoodPlanet Foundation založil v roku 2005 Yann Arthus-Bertrand, aby zvýšil povedomie verejnosti o environmentálnych problémoch a ochrane životného prostredia. V roku 2009 bola nadácia oficiálne zaregistrovaná ako nezisková organizácia.Táto registrácia jej dodala dôveryhodnosť a znamená, že nadácia môže podnikať akcie z dlhodobého hľadiska.

Nadácia GoodPlanet Foundation podporuje životný štýl, ktorý rešpektuje Zem a jej obyvateľov. Podporuje jednotlivcov v tomu, aby niečo podnikli, a ponúka realistické návrhy. Vychádza zo súboru programov, ktoré neustále rozvíja a posilňuje, aby sa „zvýšilo povedomie o životnom prostredí“.

Jej univerzálny odkaz vyzýva jednotlivcov, aby sa zamysleli nad evolúciou planéty a nad tým, čo sa stane s jej obyvateľmi, a aby sa zapojili do činnosti.

www.goodplanet.org

Túto webovú stránku vytvorila nadácia GoodPlanet Foundation, aby sa zvýšilo povedomie verejnosti a aby sa ľudia mohli každodenne vzdelávať v oblasti životného prostredia.

Webovú stránku zostavil, pracoval na nej a všetky texty a fotografie poskytol jeden z najoddanejších tímov nadácie: Olivier Blond, Eric Boisteaux, Patrick Oudin a Bérénice Tardieu.

Radi by sme sa poďakovali tímu Publicis Net za vytvorenie a spustenie webovej stránky.

 

Menu

Les: žijúca komunita

Bezplatný výber vzdelávacích plagátov s tematikou lesa pre všetky školy na svete od nadácie GoodPlanet Foundation.

 

Pre Medzinárodný rok lesov predstavuje nadácia GoodPlanet Foundation „Les - žijúca komunita“. Ide o piatu edíciu jej vzdelanostnej výstavy pre školy v roku 2006.

Stiahnite si veľkoplošné plagáty:

Ce site nécessite le plug in Flash

Télécharger le plug in Flash

Táto edícia obsahuje výber 20 veľkoplošných plagátov s nádhernými obrázkami lesov.  Učitelia a žiaci ich môžu použiť, keď sa rozprávajú v triede o lesoch na rôznej úrovni (z hľadiska environmentálneho, geografického, historického, spoločenského a hospodárskeho) a lepšie tak chápať ich rôznorodosť, úlohu, zdroje a hrozby, ktorým ich obyvatelia čelia.

Pre Medzinárodný rok lesov poskytuje nadácia GoodPlanet  Foundation tieto plagáty všetkým školám a neziskovým organizáciám na svete zdarma. Každá škola tieto súbory môže zdarma získať tak, že o ne požiada. Potom môžu byť plagáty vytlačené pre prácu v triede, pre usporiadanie malej výstavy alebo pre zorganizovanie veľkej akcie o povedomí o ochrane lesov. Pre viac informácií kontaktujte nadáciu GoodPlanet Foundation elektronicky na adrese: posters@goodplanet.org

Chceli by sme poďakovať všetkým fotografom, ktorí veria v dôležitosť environmentálnych otázok a ktorí veľkoryso súhlasili s účasťou:Yann Arthus-Bertrand, Marc Dozier, Jurgen Freund, Olivier Grunewald, Olivier Jobard, Frans Lanting, Jason Lee, Michel Loup, Colin Monteath, Rolf Nussbaumer, Louis-Marie Préau, Laurent Pyot, Cyril Ruoso, Jean-Claude Teyssier, Pierre de Vallombreuse, Floris Van Breugel, Patrick Wallet, Art Wolfe a Christian Ziegler.

Činnosť nadácie GoodPlanet Foundation v partnerstve s francúzskym Ministerstvom národného vzdelania a francúzskym Ministerstvom pre ekológiu, trvale udržateľný rozvoj, dopravu a bývanie.